Monthly Archives: September 2015

Counting Days

.. at lumipas ang mga araw at ang mga buwan ay naging taon. At ang awit ng kalungkutan ay nagpatuloy sa pagtugtog, pilit na ibinabaon ang pighati at luha… umaagos at tumatagos sa damdamin at kaluluwa. Isang patalim na nakasusugat, … Continue reading

Posted in Poetry | Leave a comment

The Resting Place

I have come to my resting place. Where the air is fresh and the wind is cool Where the rocks are white and the sands are fine Where the trees are dense and the land is lush and the heavens … Continue reading

Posted in Poetry | Leave a comment